CallnTalk 로고

원어민과 함께 전화/화상영어. 영어회화 스피킹 UP
CallnTalk 바로가기
  • 공지사항
  • Home > 커뮤니티 > 공지사항    
No 제 목 글쓴이 작성일 조회수
 
259    [공지] 2024 현충일 수업 진행 공지     shawn   2024-05-29   232
 
 
258    [공지] 2024년 5월 공휴일 수업공지     shawn   2024-04-24   3521
 
 
257    [공지] 스카이프 설치 다운로드 & 사용법 :: skype이름 (ID) 찾기     shawn   2024-04-05   3564
 
 
256    [공지] 2024 국회의원 선거날 수업진행 & 고객센터 휴무 공지     shawn   2024-04-03   967
 
 
255    [공지] 2024 부활절 3.29.(FRI) 휴강 공지     shawn   2024-03-07   394
 
 
254    [공지] 콜앤톡 홈페이지 사이트 모바일 어플처럼 사용하는 방법     shawn   2024-03-05   307
 
 
253    [공지] 2024 삼일절 수업 진행 공지     shawn   2024-02-19   318
 
 
252    [공지] 2024 설연휴 수업 및 휴강 공지     shawn   2024-01-23   410
 
 
251    [공지] 2024년 수강료 인상안내     admin   2023-12-22   715
 
 
250    [공지] 10/9 한글날 정상수업 안내     admin   2023-10-04   139326
 
 
249    [공지] 추석당일제외 연휴기간 정상수업안내     admin   2023-09-22   121518
 
 
248    [공지] 2023년 8월 15일 광복절정상수업!!     lucy   2023-08-11   127872
 
 
247    [공지] 석탄일 대체공휴일 5/29(월) , 현충일 6/6(화)​ 정...     admin   2023-05-24   141814
 
 
246    [공지] 5/5 어린이날 휴강해요!     admin   2023-05-02   124837
 
 
245    [공지] 3.1삼일절 정상수업안내      admin   2023-02-27   98540
 
 
244    [공지] 구정연휴 1/23,1/24 수업없어요!     admin   2023-01-19   109922
 
 
243    [공지] 2022년 12월 30일(금) 전체 휴강공지     admin   2022-12-28   99457
 
 
242    [공지] 11/1(월)세인트Day 필리핀강사휴강     admin   2022-10-28   81537
 
 
241    [공지] 10/3개천절및 10/10한글날 대체공휴일 정상수업     admin   2022-09-29   80485
 
 
240    [공지] 추석연휴기간 수업안내     admin   2022-09-06   56976
 

 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
 
검색